Available courses

Kurs "Jak to będzie po angielsku?" (poziom B2-C2) ma na celu pomóc Państwu wzbogacić język angielski o 30 powszechnie używanych wyrażeń (o charakterze idiomatycznym, często kolokwialnym). Zwroty te pomogą Państwu budować naturalne wypowiedzi w codziennych sytuacjach. 

Jest to kurs 10-dniowy, w którym regularnie sprawdzam stopień opanowania zwrotów omówionych w poprzednich dniach.

Kurs “Jak to będzie po angielsku” składa się z 31 minilekcji o stałym porządku.
Każda jednostka obejmuje następujące etapy, tj.:

  • etap 1 - powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji (od drugiego dnia nauki);
  • etap 2 - prezentacja 3 idiomów (infografika + przykłady);
  • etap 3 - utrwalenie (ćwiczenia automatyzujące oparte na imitacji i substytucji) oraz zastosowanie (ćwiczenia komunikacyjne).